Home Tags Olga Goizueta

Tag: Olga Goizueta

School mourns loss of Mrs. Olga Goizueta

From Dean James: The entire Goizueta Business School community is saddened by the passing of Mrs. Olga Goizueta.